+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

„Дентално материалознание“ от Цанка Дикова – първо издание и на български

Първо издание на български език, предназначено за студентите в първи курс от специалност „Дентална медицина“. Учебникът е структуриран в два раздела – записки от лекции и резултати от лабораторни упражнения. В първия се съчетават теорията и практиката. Тук е публикувана информация за структурата и свойствата на денталните материали. Вторият раздел графично представя отделни доклади от лабораторни упражнения, предвидени в учебната програма. Те са предназначени за самоподготовка на студентите и улесняват тяхната работа както във Факултета по дентална медицина, така и у дома.

Дикова, Цанка
Дентално материалознание / Цанка Дикова. – Варна : Унив. изд. МУ-Варна, 2014.
Част 1. – 2014 . – 138 с. : с ил.