+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Излезе от печат англоезично помагало за потготовка по химия на чуждестранни кандидат-студенти към Медицински университет – Варна

Излезе от печат второто преработено издание на англоезичния учебник Chemistry Textbook For The Entrance Test at Varna Medical University (първо изд. 2014), подпомагащ бъдещите кандидати за англоезичните програми в подготовката им за успешно полагане на входящия изпит по химия. Негови автори са: Мона Станчева, Любомир Македонски, Катя Пейчева, Златина Петева и Веселина Панайотова.

Ръководството се състои от 25 глави, разделени в две основни части – органична и неорганична химия. Представянето на учебния материал е направено логично и последователно. С графични елементи са отбелязани най-съществените моменти, пояснени и онагледени с много примери и илюстрации. Поместени са и допълнителни материали, въпроси, задачи и тестове за самооценка, обогатяване на знанията и подобряване на уменията.

Можете да намерите кратко съдържание на книгата в онлайн магазина на Медицински университет – Варна, от където тя също може да бъде закупена. А ТУК можете да откриете и електронна версия на книгата.