+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Излезе англоезичния учебник „Chemistry: An Introduction to General and Organic Chemistry“

Първото издание на учебника е насочено към подготовката на студентите за изпит по химия и в помощ на техните професионални умения в бъдещите им професии в здравеопазването, като напр. медицински сестри, терапевти. Материалът не предполага задълбочени предварителни познания по химия.
Учебникът съдържа фундаментални теми на общата и органичната химия, като целта на автора е да обезпечи учащите и техния бъдещ професионален опит със здравни бележки по всяка от темите. Друга цел на автора е да провокира критическото мислене на бъдещия професионалист, на когото ще му се налага да взема важни решение по въпроси, касаещи здравето.
Освен в излагането на материята в ефективна форма авторът се надява и да привлече студентите към химията, да им открие обвързаността й с професионалното направление, което изучават, и да добият знания и развият умения в справянето с проблемите.
Учебникът е на английски език.

Makedonski, Lubomir
Chemistry : An Introduction to General and Organic Chemistry / Lubomir Makedonski. – Varna : [Varna Medical University], 2014. 356 p. ; 29 cm.
Reviewers Mona Stancheva, Bistra Galunska
ISBN 978-619-7137-16-3