+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Комбинирани подходи и методи при лечение на възпалителните заболявания на пулпата и периодонциума

Комбинирани подходи и методи при лечение на възпалителните заболявания на пулпата и периодонциума
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786197137965
Борисова, Цветелина Комбинирани подходи и методи при лечение на възпалителните заболявания на пулпата и периодонциума / Цветелина Борисова-Папанчева. - Варна : МУ-Варна, 2016. - 176 с. ; 24 см. Рец. Тихомир Георгиев, Стефан Пеев
About the Book

Рецензентите пишат:

Представената монография отразява клиничния опит и модерните виждания на автора върху комбинираните подходи при лечение на периапикални лезии от ендодонтски произход. В нея са разгледани индикации и контраиндикации за ендодонтско хирургично лечение, класификация на ендодонтско-хирургичните процедури, същност на апикалната остеотомия, ретроградна препарация и запълване, периапикален кюретаж, резекция на зъбния корен, ретроградно запълване, материали за ретроградно запълване, изисквания към материалите за ретроградно запълване, видове възпалителни процеси от ендодонтски произход. Монографията е онагледена с авторски таблици, фигури и богат снимков материал (общо 63 фигури).

Авторката споделя своя клиничен опит и прави ретроспективен анализ върху резултатите от клинични случаи без ретроградна заплънка, клинични случаи с ретроградна заплънка от МТА и IRM, подкрепени с изводи, които могат да бъдат приложени в бъдеще от колегите по дентална медицина. Цитирани са 346 източника.

Монографията е насочена към клиницисти, проявяващи интерес към ендодонтската хирургия и би била полезна за специализанти и студенти, тъй като обогатява ендодонтската наука и практика.