+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Възможности на проектния мениджмънт в здравеопазването

Възможности на проектния мениджмънт в здравеопазването
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: СТЕНО, Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 9786197137224
Георгиева, Мила Възможности на проектния мениджмънт в здравеопазването / Мила Георгиева . - Варна : Стено ; Медицински университет – Варна, 2015 . - 272 с. : с ил. ; 24 см. Рец. Тодорка Костадинова, Емануела Мутафова. 200 тир. ISBN 978-619-7137-22-4 ISBN 978-954-449-804-7
About the Book

Монографията е подредена в седем глави с въведение, заключение, библиография и приложения.
1. Портрет на промяната в здравеопазването
Основни характеристики и ключови предизвикателства, място в управлението.
2. Проектът и здравният мениджмънт
Дефиниции за проект, програма, портфолио. Видове проекти, класификации.
3. Проектният мениджмънт и неговите фази
Проектният алгоритъм.
4. Форми на финансиране на проекти в здравеопазването
Източниците според етапа  на развитие на проекта.
5. Инструменти за финансиране на проекти в здравеопазването
Структурни фондове, международни програми, национални програми, регионални програми и инициативи. Международни и български финансиращи организации, правителствени и неправителствени. Конкурси и проектни награди.
6. Подбор на подходящия източник на финансиране
Легални източници на информация, условия за кандидатстване и изисквания за изпълнение на проекта.
7. Езикът на проектния мениджмънт
Речник, особености на езика, терминология. Най-често използваните съкращения.
Цитираните в библиографията източници са 552. В Приложение 2 са дадени 9 страници с онлайн адреси за полезни връзки с информация за програми и проекти: институции, мрежи, центрове, бюлетини, агенции и т.н.
В заключение рецензентите споделят, че книгата има висока практическа и теоретическа стойност и е „свидетелство за траен интерес, придобит опит и постигнати резултати в подготовката и разработването на здравни проекти и издига авторитета на автора като експерт и преподавател“.