+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст

Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 9786197137569
Арнаудова-Жекова, Мариана Димитрова Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст / Мариана Арнаудова-Жекова. - Варна : Изд. на МУ-Варна, 2015. - 204 с. : с ил. ; 23,5 см. Рец. Марин Роглев, Стефан Тодоров. 300 тир.
About the Book

Настоящата монография е посветена на едни от най-значимите проблеми на геронтопсихиатрията. Представени са основните направления в развитието на геронтопсихиатричните изследвания и тяхното съвременно състояние. Разглеждат се взаимоотношения и съществуващи тесни връзки между геронтология, гериатрия и геронтопсихиатрия.
Описани са клиничните особености на често срещащите се и с голяма медико-социална значимост психични разстройства, модерните подходи и пътя за клиничното им разпознаване.
Монографията представлява определен интерес за психиатрите, клиничните психолози, невролозите, лекарите на обща практика, лекарите от други специалности, работещите с пациенти в напреднала и късна възраст, както и за всички, които проявяват интерес към тези проблеми.