+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Видове системи за работни модели в зъботехниката

Видове системи за работни модели в зъботехниката
Автори: ,
Genres: Ръководства, Учебници
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786197137934
Абаджиев, Методи и др. Видове системи за работни модели в зъботехниката / Методи Абаджиев, Светлана Ангелова. - Варна : МУ-Варна, 2016. - 90 с. : с ил. ; 24 см.
About the Book

В рецензията четем:

Идеята за това учебно помагало е на доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м., зам.-декан по научна дейност, кариерно развитие и международни отношения на ФДМ към МУ-Варна. То е съобразено с актуализираната учебна програма по дисциплината „Технология на зъбните протези“. Негов съавтор е Светлана Пенева Ангелова – преподавател по зъботехника в МК към МУ-Варна. Тя е негов успешно защитил докторант.

Ръководството представя резултатите от проведения експеримент за установяване на микроподвижността на подвижните пънчета, чиято методика е разработена за пръв път у нас. То е богато илюстрирано, като по-голямата част от снимковия материал е авторски.
Направен е и сравнителен анализ на съществуващите на денталния пазар и в денталната практика системи за създаване на работни модели, като е предложена класификация на типовете системи. Отправени са препоръки за практиката, относно употребата на видовете системи, съобразно клиничния случай, което би улеснило медицинските специалисти в избора на прецизна система в практиката им.

Това е първото по рода си у нас обзорно учебно помагало на предлаганите на денталния пазар системи за създаване на работни модели.

Издаването на ръководството ще бъде полезно за обучението на студенти по дентална медицина и зъботехника. То предлага начални теоретични знания за видовете системи и дефинира тяхната употребата, съобразно клиничния случай, като дава възможност за придобиване на необходимите професионални компетенции.