+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Учебна тетрадка по фармакология за студенти по фармация

Учебна тетрадка по фармакология за студенти по фармация
Основен принцип, следван от авторите от Катедрата по предклинична и клинична фармакология (Факултет по медицина) и Катедрата по предклинични и клинични науки (Факултет по фармация), е непрестанното обновяване на преподавания материал и съобразяване на обучението с динамиката на съвременната наука.
About the Book

Пособието съдържа 29 упражнения, съобразени с обучението на студентите на МУ-Варна по специалност „Фармация“. В края е приложен Списък на задължителните лекарствени продукти. Всяко упражнение включва тематичен конспект-обзор и задачи. Всеки тематичен раздел приключва с колоквиум, съставен от тест, отворени въпроси и рецептурни задачи.