+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Хирургично лечение при доброкачествени тумори на околоушната жлеза

Хирургично лечение при доброкачествени тумори на околоушната жлеза
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786197137842
Тончев, Цветан Любенов Хирургично лечение при доброкачествени тумори на паротидната жлеза / Цветан Тончев. - Варна: МУ-Варна, 2016. - 188 с. : с ил.; 24 см.
About the Book

„За провеждането на правилно хирургично лечение на новообразуванията в паротидната слюнчена жлеза е необходимо доброто познаване и прилагане на различни конвенционални и съвременни диагностични подходи“ – пише авторът във въведението.

Учебникът включва в съдържанието си още исторически преглед на въпроса, епидемиология на доброкачествените тумори на паротидната жлеза, хирургичен аспект и анатомо-топографски особености на паротидната жлеза и лицевия нерв, лицева естетика, класификация на туморите и тумороподобните заболявания на паротидната жлеза, общи клинико-морфологични характеристики на доброкачествените тумори на паротидната жлеза, диагностичен алгоритъм при доброкачествените тумори на паротидната жлеза, оперативно лечение и перспективи за развитието на хирургията на паротидната жлеза.

Всяка глава завършва с библиография, темите са онагледени с илюстрации.