+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Тазова лимфна дисекция и радикална простатектомия при рак на простатната жлеза

Тазова лимфна дисекция и радикална простатектомия при рак на простатната жлеза
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Фабер
Година на издаване: 2012
ISBN: 9789544006549
Монография, посветена на радикалното оперативно лечение на рака на простатната жлеза. Подробно представя модерните оперативни техники на отворената и лапароскопска тазова лимфна дисекция и на радикалната простатектомия (ретропубична, периенална и лапароскопска), съвместно с всички основни модификации в съвременната медицина.
About the Book

Богато илюстрираната с фигури и таблици книгата на доц. д-р Александър Хинев засяга диагностицирането и лечението на един от най-актуалните проблеми на урологията през последните години – рак на простатната жлеза.

Включва детайлен преглед на анатомията на структурите, заобикалящи простатата, чието запазване е важно за постигане на оптимални функционални резултати. Съдържа описание на най-често срещаните усложнения, както и методите за тяхната профилактика и лечение. Отделено е специално внимание на специфичните при тези операции инконтиненция на урината и еректилна дисфункция. В книгата можете да откриете подробен анализ на онкологичните резултати при различните рискови групи и схемите за постоперативно проследяване и контрол.

Монографията е предназначена предимно за уролози, но може също да бъде от полза на хирурзи, общо-практикуващи лекари, специализанти и студенти.