+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Съдова ехография

Съдова ехография
Съдова ехография / Александър Хинев и др. ; Ред. Красимир Иванов и Веселин Петров. - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2015. - 184 с. Други авт.: Ангел Ангелов, Антон Тончев, Боян Балев, Веселин Петров, Георги Вълчев, Георги Тодоров, Даниела Панайотова, Димитричка Близнакова, Добрин Калчев, Искрен Коцев, Красимир Иванов, Марианна Новакова, Никола Колев, Пламен Панайотов, Радослав Георгиев, Радослав Минков, Росица Недева, Светла Стайкова, Светослав Георгиев, Силва Андонова, Чавдар Бъчваров
About the Book

Настоящата монография е посветена на трудната и специфична съдова диагностика.

Съдовите заболявания са сред най-опасните патологични състояния, които са една от водещите причини за смърт или трайна тежка инвалидизация. Опознаването на тези структури, които са уникални в човешкото тяло поради това, че в тях се извършва най-бързото движение на тъкани и клетки, изисква натрупване на много и най-разнообразни познания.

Патологичните състояния са твърде различни от всички останали болести на човешкото тяло. Всички органи на човека имат кръвоносни съдове, но техните съдови заболявания имат различни симптоми и методи на диагностика.

Ехографията е универсалният метод за изследване на всички артерии и вени в човешкото тяло. Всеки един орган и област от тялото обаче имат различен начин на инсонация и специфични находки. Затова специалистите по съдова ехография, поканени за участие в монографията, представят особеностите в тези находки.

Авторският колектив на книгата е доказал с дългогодишен труд своята компетентност и познания в тази област. В нашата страна досега няма такава научна разработка, която да разглежда всички най-важни области от съдовата ехография на изключително високо ниво.

Това прави монографията ценно помагало за лекари и студенти, хирурзи и интернисти, специализанти и практикуващи лекари.