+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Съдебномедицински аспекти на травматизма oт eлектрически ток и електромагнитни вълни

Съдебномедицински аспекти на травматизма oт eлектрически ток и електромагнитни вълни
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017
ISBN: 9786192210618

Монографията предлага много по-широк поглед с анализ – клиничен и съдебномедицински, на травматичното въздействие на електрическия ток и електромагнитните вълни.

Как да цитирате:

Доков, В. Съдебномедицински аспекти на травматизма oт eлектрически ток и електромагнитни вълни. Варна, МУ-Варна, 2017. 175 с.

Разделена е на 63 раздела, в които авторът разглежда всички аспекти на обсъждания въпрос – от действието на битовото и промишлено електричество с несмъртоносен електротравматизъм или травми с фатален изход до действието на електрическите оръжия, пораженията от биологично електричество, лазерно и електромагнитно оръжие, включително такива редки случаи като увреждания от кълбовидна мълния, биологично и статично електричество и странните като инциденти и трудни за обяснение в практиката и науката спонтанни самозапалвания.

За първи път в българската съдебномедицинска литература се прави диференциално диагностичен анализ на морфологията на уврежданията, причинени от различни електрични въздействия върху човешкото тяло, както и задълбочена съпоставка между публикуваните резултати по темата от световни литературни източници и проведени собствени изследвания и наблюдения. Материалът e богато онагледен с 89 броя снимки, 44 броя фигури, 2 броя таблици и 1 схема.

Книгата е в помощ на много широк кръг от специалисти – юристи, клиницисти, лекари от общата медицина, специализанти, студенти, т.е. може да се използва и като практическо ръководство в работата на разследващите органи в лицето на МВР, прокуратура и съд.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Рецензия, доц. д-р Петко Лисаев, д.м.

Рецензия, доц. д-р Александър Апостолов, д.м.

Въведение       

 1. Исторически преглед на развитието на науката за електричеството и електротравматизма
 2. Несмъртоносен електротравматизъм

2.1. Класификация на несмъртоносен електротравматизъм

2.2. Клиника на електротермичното нараняване

2.3. Медико-биологична квалификация на телесни повреди, причинени от електрически ток

 1. Електротравматизъм с фатален изход

3.1. Епидемиология на електротравматизма с фатален изход

3.2. Епидемиология на електротравматизма с фатален изход в България

 1. Техническо електричество

4.1. Причини и генеза на смъртта при електротравми

4.2. Оглед на местопроизшествие

4.3. Стандартни оперативни процедури при оглед на местопроизшествие и външен оглед на трупа

4.4. Аутопсионна процедура

4.4.1. Най-чести локализации на уврежданията от електротравма по човешкото тяло

4.4.2. Допълнителни изследвания и специални процедури при пострадали от електрически ток

4.5. Промени при смърт от техническо електричество

4.5.1. Промени по дрехи

4.5.2. Кожни промени

4.5.3. Класификация на тежестта на електроизгарянията

4.5.4. Хистологични промени в кожата в резултат на локално действие на техническо електричество

4.7.5. Възстановяване (зарастване) на електрознаци

4.5.6. Диференциална диагноза на електрознаци

4.5.7. Диференциална диагноза между електроизгаряния и други видове изгаряния

4.5.8. Метализация на кожата – самостоятелен признак за действие на електрически ток

4.5.9. Макроскопски и микроскопски увреждания извън електрознаци и електроизгаряния

4.6. Особености на уврежданията от нисковолтово електричество

4.6.1. Съдебномедицинска характеристика на жертвите на нисковолтовите инциденти във Варненска област

4.7. Особености на уврежданията от високоволтово напрежение

4.8. Морфологична характеристика на високоволтовите травми

4.9. Увреждания от електрическа високоволтова дъга

4.10. Токов удар във вода

4.11. Подводно заваряване

4.12. Методика за изследване на труп при съмнение за електротравма и липса на изявени електрознаци по кожата

 1. Електрическо оръжие

5.1. Електрически оръжия с несмъртоносно действие

5.1.1. Електрошокови палки и електрошокови устройства

5.1.2. Електрошокови пистолети

5.1.3. Безжични електрошокови боеприпаси

5.1.4. Електрически огради

5.1.5. Морфологична макроскопска картина при електрошокови устройства

5.2. Електрически оръжия със смъртоносно действие

5.2.1. Електрически стол

 1. Видове електротравми според рода на смъртта

6.1. Нещастни случаи

6.1.1. Трудови злополуки

6.2. Самоубийство

6.3. Убийство

 1. Особености на електротравматизма със смъртен изход при деца и подрастващи
 2. Атмосферно електричество

8.1. Епидемиология на пораженията от мълнии

8.2. Клинични прояви при преживели увреждания от атмосферно електричество

8.3. Оглед на местопроизшествие при съмнение за смърт, причинена от атмосферно електричество

8.4. Увреждане на дрехи от атмосферно електричество

8.5. Кожни промени при засягане от атмосферно електричество

8.6. Аутопсионна находка при починали от атмосферно електричество

8.7. Определяне на механизма на инцидента с атмосферно електричество

8.8. Стандартни оперативни процедури при разследване на инцидент, свързан с атмосферно електричество

8.9. Увреждания от кълбовидни мълнии

 1. Биологично електричество
 2. Увреждания от статично електричество
 3. Спонтанно самозапалване (spontaneous human combustion)
 4. Атипични електротравми

12.1. Микровълнови изгаряния

12.2. Лазерно оръжие

12.3. Електромагнитно оръжие

 1. Въпроси към медицинската експертиза
 2. Специални оцветявания на хистологични препарати при съмнение за електротравма
 3. Речник на някои основни термини
 4. Приложения

16.1. Биографии

16.1.1. Георг Кристоф Лихтенберг (Georg Christoph Lichtenberg)

16.2. Собствени проучвания по темата

16.2.1. Публикации

16.2.2. Участия в научни конференции и конгреси

17. Библиография

Details
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Publication Year: 2017
ISBN: 9786192210618