+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Костна аугментация в денталната имплантология

Костна аугментация в денталната имплантология
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: [2016]
ISBN: 9786197137743
Настоящата монография е посветена на един специфичен проблем в денталната имплантология - дефицита на наличната кост и методите за лечение с помощта на дентални имплантати в условията на редуциран обем на наличната кост.
About the Book

В настоящия труд е представена съвременна трактовка на проблема, който обобщава актуалните концепции в костната аугментация и нейните алтернативи и обобщава 18-годишния клиничен и изследователски опит на автора по разглежданата проблематика.

Книгата е предназначена за всички клиницисти, проявяващи интерес към денталната имплантология, и може да послужи в подготовката на специализантите по дентална имплантология и граничните дисциплини.