+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Социални аспекти на лечението с метадон в България

Социални аспекти на лечението с метадон в България
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786192210144
Извън контролираното приложение за медицински цели около 250 милиона души (5,7%) от световното население на възраст 15-64 години употребяват нелегални наркотични вещества, а според данни от доклад на Международния комитет по контрол над наркотиците към ООН около 200 000 от тях впоследствие умират.
About the Book

Монографията е съставена от 6 глави, обрамчени от Въведение и Заключение:

  • Същност на лечението с метадон
  • Метадоновото лечение в България – сегашно състояние
  • Социални ефекти от въвеждането на метадоновото лечение в България
  • Основни компоненти на метадоновата програма, гарантиращи обществено-здравна и социална ефективност
  • Оптимизиране на метадоновото лечение в България чрез диференциране на метадоновите програми
  • Добра практика на лечебна метадонова програма – характеристика и социални резултати

В библиографията са цитирани 265 източника.

 

Монографията е адресирана преди всичко към работещите в сферата  на зависимостите и може да бъде ползвана и от всички интересуващи се от този проблем – нарколози, лекари от общата практика, социални работници и пр. В книгата се представят основните характеристики на опиоидната зависимост, лечебните подходи и по-конкретно- лечението с опиеви агонисти (метадон), както и нормативната уредба на проблема у нас. Представена е “добра практика” на една лечебна програма, която може да служи като опорна точка за лечебни заведения, които имат или тепърва ще разкриват такъв тип метадонови програми.

Монографията представя многогодишната работа на оглавяваната от д-р Търпоманова програма за лечение с метадон към ЦПЗ – Варна.