+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Синдромът на „Замръзналото“ рамо – особености и съвременен терапевтичен подход

Синдромът на „Замръзналото“ рамо – особености и съвременен терапевтичен подход
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2014
ISBN: 9786197137125
Тодоров, Илия Синдромът на „замръзналото” рамо – особености и съвременен терапевтичен подход / Илия Тодоров. - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2014. - 114 с. ; 25 см. УДК 616.72 616-085 615.825
About the Book

Монографията на д-р И. Тодоров е посветена на синдрома на „замръзналото“ рамо (идиопатично, прогресивно, спонтанно преминаващо в по-голяма част от случаите болезнено ограничение в активната и пасивна подвижност на гленохумералната става) – нерядко срещан проблем, привличащ внимание поради продължителното страдание на пациентите и трудното повлияване с методите на конвенционалната медицина. Заболяването има и сериозен социален и икономически ефект върху засегнатите хора.

Монографията е първата целенасочена и подробна научна разработка на тази тема в страната. Сърцевината на труда е систематизираният преглед на историята на проблема, на терапевтичните подходи. Отлично развита и визуализирана е топографската анатомия, свързана със синдрома.

Цитирани са автори от целия свят, включително и по-малко известни от Азия, но имащи специфичен подход към заболяването. Изследването е снабдено с богат илюстративен материал, цитираната литература наброява 187 източника.