+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Онкология: клинични проучвания и най-популярната таргетна система

Онкология: клинични проучвания и най-популярната таргетна система
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 9786197137736
Донев, Иван Щерев Онкология: клинични проучвания и най-популярната таргетна система / Иван Донев; Рец. Петър Генев. - Варна: МУ-Варна, 2015.
About the Book

В представената монография – пише рецензентът – авторът, на базата на личния си изследователски опит, по увлекателен начин и лесен за възприемане стил описва дългия и сложен път на една молекула, за да се превърне от фундаментално откритие в практически използваем медикамент. Потенциалният кандидат трябва да измине етапите на предклинично изследване – първоначално на клетъчни култури (in-vitro), после качествата на най-обещаващите се проверяват на експериментални животни (in-vivo). Само доказалите се достигат до фазата на клинични изпитания, на които авторът обръща особено внимание.
В монографията се обсъждат и проблемите и бъдещите насоки в развитието на най-популярната засега таргетна терапия, която се прилага само на пациенти с доказан генетичен дефект в туморните им клетки. Тези таргетни лекарства са в състояние да забавят растежа на вече метастазирали и напреднали тумори. Разгледан е подробно и друг голям проблем на таргетната терапия –първичната и придобита резистентност.
В монографията намират място и други теми, които я правят полезна за широк кръг медицински специалисти – онколози, генетици, патолози и общопрактикуващи лекари, както и всички, които проявяват интерес или се занимават с различните аспекти на диагностиката и лечението на онкологични заболявания. Нещо повече, тази монография може да се използва като помощно средство при преподаването на студенти, специализанти и аспиранти в рамките на различни обучителни програми.

Целта на тази монография – пише и авторът – е да се осигури по-добро разбиране на здравата основа по въпроса за клиничните проучвания, както и да се предаде нататък дългогодишният опит на множество видни изследователи по широк кръг от теми с решаващо значение за правилното формулиране, писане, провеждане и докладване на клинични проучвания. Тази монография е предназначена за изследователи с минимален или недостатъчен опит в клиничните проучвания в онкологията, които се интересуват от кариера в академичните среди или в клиничната практика. В този смисъл тя се стреми да бъде водач, ако не и наставник.