+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Тумори на сърцето в детската възраст

Тумори на сърцето в детската възраст
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786197137880
Шивачев, Петър Тумори на сърцето в детската възраст / Петър Шивачев. - Варна : МУ-Варна, 2016. - 218 с. ; 24 см. Рец. Анна Кънева-Ненчева, Маргарита Цонзарова.
About the Book

В монографията – споделят рецензентите – подробно и задълбочено са отразени съвременните познания в клиничната изява, диагностициране, протичане, лечение и прогноза на доброкачествените, злокачествените сърдечни тумори и тумороподобни състояния. Обобщен е огромен литературен материал и в систематизиран вид са представени най-новите данни в диагностиката и поведението при сърдечните тумори в детската възраст. Монографията е богато онагледена с ехокардиограми, магнитнорезонансни образи, патоморфологични и хистологични препарати. Авторът споделя собствения си и на Клиниките по педиатрия на МУ-Варна и по Педиатрия и детска кардиология на НКБ-София опит в диагнозата и поведението при наблюдаваните в България сърдечни тумори при деца.

Монографията е структурирана в 2 части: обща и специална част, а библиографската справка обхваща 631 източника и само 3 на кирилица. Изложението е стегнато и подробно, следва определена схема, която е с дидактическа насоченост: епидемиология, патоморфология, диагноза, прогноза и лечение.

Монографията на д-р Петър Шивачев ще е полезна на детските кардиолози, кардиохирурзи, морфолози, педиатри и кардиолози и всички медицински специалисти. Едно от достойнствата й е нейната практическа насоченост, което я прави достъпна както за лекари от различни специалности, така и за специализанти и студенти.