+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Сборник задачи за кандидатстудентски изпит по химия 2015

Сборник задачи за кандидатстудентски изпит по химия 2015
Сборник задачи за кандидатстудентски изпит по химия / Мона Станчева, Любомир Македонски и др . - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2015 . - 50 с. ; 29 см.
About the Book

Изданието е предназначено за подготовката на кандидат-студентите за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ в Медицински университет – Варна.
Сборникът е разделен на два раздела:

  • неорганична и органична химия;
  • съответно по 110 задачи за всеки раздел (общо 220).

Всеки бъдещ кандидат-студент със засилен интерес към тематиката би могъл да упражни своите знания.