+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия

Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия
Автор(и):
Жанр: Сборници
Таг: За кандидат-студенти
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017
ISBN: 9786192210427

Първото издание на "Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия" е с авторски колектив: Катедра по химия, МУ-Варна, под редакцията на проф. М. Станчева, д.х.н. То е с обем от 113 стр., в които са поместени задачи от обща и неорганична химия, както и от раздел органична химия.

Книгата включва въпроси с избор на отговор и отворени въпроси, разпределени по раздели както следва: 

Обща и неорганична химия

– Строеж на атома и периодична система

– Химична връзка

– Химични елементи и техните съединения, окислително-редукционни процеси

– Скорост, катализа и термохимия

– Химично равновесие

– Разтвори

– Колоиди

– Теория на електролитната дисоциация, киселини и основи, рH

 

Органична химия

– Въглеводороди

– Алкохоли и феноли

– Алдехиди и кетони

– Карбоксилни киселини и производни

– Амини

– Аминокарбоксилни киселини

– Въглехидрати

Приложени са и 10 източника на използвана литература.

Details
Book Club Resources