+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Recent Advances in the Prevention of Ischemic Stroke

Recent Advances in the Prevention of Ischemic Stroke
Автор(и):
Жанр: Монографии
Таг: На английски език
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 9786197137699
Arabadzhieva, Daniela Recent Advances in the Prevention of Ischemic Stroke / Daniela Arabadzhieva. - Varna : Medical University of Varna, 2015. - 184 p.
About the Book

Монографията е посветена на съвременните аспекти на първичната и вторичната превенция на исхемичния инсулт – широкоразпространено и сериозно заболяване, с нарастваща социалномедицинска значимост в световен мащаб, а вече и в национален.

Монографията се състои от 18 глави, покриващи широк спектър от аспекти, като се започне със социалната епидемиология, генетичната и фамилна предразположеност и се приключи с обещаващите перспективи за превенция на исхемичен инсулт. Нужно е да се отбележи, например, че има тенденция към повишаване броя на случаите, разпространението и смъртността сред по-млади пациенти и деца.

Основна част от монографията представя собствения клиничен опит на авторката, отразен в няколко англоезични публикации. Д-р Д. Арабаджиева прави успешен опит да докаже диагностичната значимост на разглеждането на множество параметри на липидния, глюкозния и протеиновия метаболизъм, както и ролята на коморбидността на девет широкоразпространени сърдечно-съдови заболявания и патологични състояния сред сравнително голяма извадка от възрастни пациенти с остър исхемичен инсулт.

Реалните проблеми на вторичната превенция и ранната рехабилитация на пациентите с исхемичен инсулт също са обобщени.

Приложени са общо 180 препратки, публикувани основно през 2015 г. и представляващи 46.75% от общия брой на препратките – броят на цитираните статии само от последните две години възлиза на 331 или 85.97% от всички цитирания.

Монографията представлява научен и съвременен наръчник за невролози, кардиолози, радиолози, общопрактикуващи лекари, аспиранти и студенти по медицина.