+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Публикационна етика в биомедицинските изследвания

Публикационна етика в биомедицинските изследвания
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: СТЕНО, Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 9789544497712
Керековска, Албена Публикационна етика в биомедицинските изследвания : Нарушения и стандарти за добра публикационна практика / Албена Керековска. - Варна : СТЕНО, 2015. - 200 с. ; 24 см.
About the Book

Подзаглавието на изследването е „Нарушения и стандарти за добра публикационна практика“.

Монографията очертава характера на проблемите от етично естество, които се наблюдават в научните публикации с акцент върху биомедицинските изследвания. Проследени са в детайли видовете нарушения на добрата научнопубликационна практика: научна грешка и научна измама, фабрикуване и фалшифициране; научно плагиатство; публикационен байас (систематично публикационно изкривяване); дублиращо (повторно или многократно) публикуване; изкуствено раздробяване на публикации и фрагментирано публикуване; недобросъвестно научно цитиране; нарушения, свързани с определяне на авторския статус; недеклариран конфликт на интереси.

В третата си част изследването се спира върху и описва ръководствата и стандартите за научно публикуване, принципи, задължения и отговорности на участниците в процеса, изисквания пред научните редакции.

Монографията завършва с обзор на състоянието на въпроса и по отношение на България.

 

Убедена съм – пише рецензентът проф. д-р Стоянка Попова, – че монографичният труд ще бъде от изключителна полза за докторанти и други изследователи, за авторите, редакторите, рецензентите и останалите участници в процеса на публикуване на биомедицински изследвания и ще допринесе за утвърждаване на добрата практика в научното публикуване в България.“

Основополагащ труд по публикационна етика: от теоретичен анализ – към действия“, озаглавява рецензията си и доц. д-р Невяна Фесчиева.