+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Птоза при хипотрофичен и нормотрофичен бюст

Птоза при хипотрофичен и нормотрофичен бюст
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 97895444974779786197137309
Монографичният труд на д-р Йоланда Заякова „Птоза при хипотрофичен и нормотрофичен бюст. Информираност на пациента, предоперативен анализ, хирургични техники за корекция“ дава възможност на интересуващите се от проблемите на корективната естетична хирургия на женската гърда да се запознаят със съвременните аспекти на индикациите, планирането и оперативните техники при различните спетени на птоза на гърдата.
About the Book

 

Книгата съдържа 214 страници. Цитирани са 226 автори, 3 на кирилица и 223 на латиница. Разделена е на 7 раздела, както следва:

  1. Исторически данни.
  2. Хирургична анатомия на гърдата.
  3. Класификация на птозата.
  4. Морфологични промени при птоза на хипотрофичен и нормотрофичен бюст.
  5. Информираност на пациента.
  6. Предоперативен анализ.
  7. Хирургични техники.

За всеки от разделите е дадена библиографична справка.

Изчерпателните и добре оформени схеми, таблици, фотоси и други изображения, подбрани в резултат на клиничната дейност на автора, допринасят за качествения анализ на проблемите засегнати в труда. Той представлява ценно помагало за специализанти по пластична хирургия, млади специалисти и хирурзи, интересуващи се от проблемите на естетичната хирургия.