+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Психофизиология на пола

Психофизиология на пола
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2014
ISBN: 9786197137132
Стоянов, Златислав Психофизиология на пола / Златислав Стоянов ; Рец. Боряна Пирьова, Негрин Несторов Негрев . - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2014 . - 190 с. : с ил. ; 23 см.
About the Book

В монографията са разгледани психофизиологичните разлики между мъжете и жените с оглед на когнитивните процеси, вербални способности, емоционалност, стилове на мислене. Психофизиологичната реактивност е обсъдена в аспектите на сърдечносъдовия отговор спрямо умствения стрес (и връзката с тревожност, невротизъм), латерализацията на мозъчните функции. Акцентът на втората част е поставен върху пренаталните и активиращи ефекти на половите хормони относно засегнатите в първата част различия в поведенията на двата пола.

Характеристика на монографията е, че и в двете глави авторът вплита данни от собствени проучвания (като примерите с изследванията върху леворъкостта), някои от които, по свидетелство на рецензентите, са първи по рода си у нас.

Темите в текста са онагледени с таблици, фигури, илюстрации, а книгата е богато реферирана, като само библиографските източници наброяват 442.

 

Авторът е магистър по медицина, доктор по физиология и доктор на медицинските науки. Доцент е по физиология в Медицински университет – Варна. Научните му интереси са в областта на психофизиологията и функционалната мозъчна асиметрия. Това е неговата трета монография.

Рецензенти са проф. д-р Б. Пирьова и проф. д-р Н. Негрев.