+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Психиатрия : Учебник за медицински сестри и акушерки

Психиатрия : Учебник за медицински сестри и акушерки
Автор(и):
Жанр: Учебници
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 9786197137668
Психиатрия : Учебник за медицински сестри и акушерки / Георги Попов, Риналдо Шишков и др ; Ред. Риналдо Шишков . - Варна : Медицински Университет – Варна, 2015 . - 278 с. ; 24 см.
About the Book

Това е първото издание на учебник по психиатрия за медицински сестри и акушерки на Катедрата по психиатрия и медицинска психология при Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“ – Варна. Авторският колектив счита, че е задоволил една необходимост, свързана както с обучението на специалисти по здравни грижи, така и на студенти от Медицинския колеж.

Нашият стремеж при написването на учебника е да запазим традициите в системата на преподаване на психиатричната наука, поставени от създателя на Катедрата по психиатрия и медицинска психология проф. д-р Владимир Иванов.

Проф. д-р Р. Шишков, д.м.н.

 

Съдържание на учебника:

 

ЧАСТ I. Клинична психиатрия

 

 • Психично здраве и психична болест. Био-психосоциален модел при психичните заболявания. Сестринска оценка и поведение
 • Основни симптоми и синдроми в психиатрията
 • Органични психични разстройства: сестрински диагнози и клинично поведение
 • Зависимости. Разстройства, причинени от алкохол и психоактивни вещества. Сестрински оценки и терапевтично поведение
 • Шизофрения – сестринска диагноза и клинично поведение
 • Афективни разстройства – БАР. Сестринска диагноза
 • Тревожни и невротични разстройства. Сестрински оценки и поведение
 • Свързани със стрес соматоформни и психосоматични разстройства. Сестрински диагнози и клинично поведение
 • Дисоциативни (конверзионни) разстройства. Сестрински оценки и терапевтично поведение
 • Психосексуални разстройства. Сестрински диагнози и клинично поведение
 • Психични разстройства с начало в детска и юношеска възраст. Сестрински диагнози
 • Психични разстройства, свързани с напреднала и старческа възраст
 • Разстройства на контрола върху импулсите
 • Личностови разстройства: сестрински диагнози и клинично поведение
 • Биологично лечение. Сътрудничество с пациента
 • Психотерапевтично поведение. Медицинската сестра/акушерката като котерапевт

 

ЧАСТ II. Роля и място на медицинската сестра/акушерка в терапевтичния процес

 

 • Комуникация с пациента и семейството. Психиатрично/психотерапевтично интервю. Разговор в ежедневието. Отношенията между медицинската сестра/акушерката и пациента. Семейство и психична болест. Психичната болест като стигма
 • Мултидисциплинарен клиничен екип
 • Етични и правни аспекти в работата на медицинската сестра и акушерката. Поверителност. Информирано съгласие за лечение. Документи, свързани със сестринското обслужване
 • Обгрижване на пациент. Сестринска анамнеза, диагноза и индивидуален план за грижи. Поведение на медицинската сестра/акушерка при отказ от храна от страна на пациента. Организация на посещение при психично болен, лекуван в стационар. Обслужване на болни в извънболнична и болнична среда
 • Агресия. Предотвратяване на насилие и справяне с насилието. Преднамерено себеувреждане и намаляване на риска. Изолиране и фиксиране на пациенти. Поведение на медицинската сестра при обслужване на експертен пациент. Оценка за симулация и дисимулация
 • Организация на дейностите по прием и изписване на пациенти
 • Лечебен процес. Поведение на медицинската сестра при ежедневния прием на лекарства от психично болен и при прилагане на депо медикаменти. Подготовка и роля на медицинската сестра при прилагане на електроконвулсивна терапия. Документация, водена от медицинската сестра

 

*

Психиатрия : Учебник за медицински сестри и акушерки / Георги Попов, Риналдо Шишков и др; Ред. Риналдо Шишков . – Варна : Медицински Университет – Варна, 2015 . – 278 с. ; 24 см.

Други автори: Георги Попов, Димитричка Георгиева, Деян Хрусафов, Дуняша Петрова, Иван Александров, Иванка Бончева, Мариана Арнаудова, Петър М. Петров, Петър Маринов, Петър Я. Петров, Райна Мандова, Риналдо Шишков, Светла Йоцева, Светла Милчева, Светлин Върбанов, Силвия Раловска, Теодора Радева, Христо Кожухаров

ISBN 978-619-7137-66-8

Ключови думи: 1. Психиатрия 2. Психиатрично сестринство 3. Клинична психиатрия

Тематични рубрики: 1. Психиатрия 2. Издания – Медицински колеж 3. Издания – Медицина