+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Предсърдно мъждене – промени в цитокинния отговор

Предсърдно мъждене – промени в цитокинния отговор
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786192210113
Цитокините са значими модулатори на имунния отговор в човешкия организъм, което неизбежно ги прави участници в интимните механизми на редица заболявания. Научноизследователският интерес към тях е голям и те все по-често се възприемат като нова самостоятелна регулаторна система, участваща в поддържане на хомеостазата.
About the Book

“Представеният монографичен труд разглежда един изключително актуален въпрос за съвременната медицина и кардиология, а именно – цитокинния отговор и промените в него при предсърдно мъждене. Той умело съчетава в себе си анализ на литературни данни и собствени проучвания с оригинален характер и допринася съществено за изясняване на механизмите, свързани с изявата на пароксизмално предсърдно мъждене. В резултат на направената дискусия са формулирани заключения с теоретично и практическо значение.

Монографията представлява интерес за специалисти кардиолози, патофизиолози, фармаколози и др., занимаващи се с научни изследвания по този важен проблем. Тя би била полезна и за клиничната практика като допълнителна насока за оптимизиране на лечението.”

Из рецензиите на монографичния труд