+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Повдигане на пода на максиларния синус с латерален достъп

Повдигане на пода на максиларния синус с латерален достъп
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786192210045
Папанчев, Георги Йорданов Повдигане на пода на максиларния синус с латерален достъп / Георги Папанчев. - Варна : МУ-Варна, 2016. - 176 с. : с ил.; 24 см Рец. Тихомир Георгиев, Стефан Пеев.
About the Book

В представената монография – споделят рецензентите – е обобщен богат литературен материал и са представени съвременни тенденции при повдигане на пода на максиларния синус с латерален достъп. Монографията е онагледена със снимки, диаграми и собствени клинични случаи на автора. В нея са разгледани историческото развитие, хирургичната анатомия на максиларния синус, костно възстановителни материали използвани при повдигането на пода на максиларния синус, рентгенологична диагностика и планировка, хирургични техники и усложнения при повдигане на пода на максиларния синус с латерален достъп.

Авторът споделя своя клиничен опит и прави ретроспективен анализ върху резултатите от аугментационните процедури на максиларния синус при използване на различни костновъзстановителни материали, като проследява темповете на костна регенерация.

Монографията е предназначена за  клиницисти, проявяващи интерес по темата за денталната имплантология и прилагането на имплантати при протезирането на зъбните редици.