+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Основи на ергономията и организацията на труда

Основи на ергономията и организацията на труда
Автор(и):
Жанр: Учебници
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 9786197137347
Кавалджиева, Боряна Основи на ергономията и организацията на труда / Боряна Кавалджиева. - Варна : Медицински университет - Варна, 2015. 142 с.
About the Book

Трудовата медицина – пише авторът в увода на книгата – е раздел от профилактичната медицина, изучаващ условията на труд и трудовата дейност на човека.

Физиологията на труда е част от трудовата медицина, изучаваща измененията във функционалното състояние на организма на човека под влияние на трудовата дейност и разработваща физиологично обосновани средства за организация на трудовия процес, които да способстват за намаляване на умората и поддържане на високо ниво на работоспособност. В този смисъл физиологията на труда е наука с голямо практическо приложение.

Ергономията – добавя авторът – е приложната част на физиологията на труда.

Учебникът е с теоретична и практическа насоченост и се състои от 14 глави, включващи историческа справка и теоретичен инструментариум на темата, методи за изучаване на проблема, изисквания към работното място, работни пози, работна мебел, влияние на труда върху функционалното състояние на организма, двигателна дейност, тежест и напрежение на труда, особености на умствения труд, психология на труда, цветове и осветление в работното помещение, работоспособност и режим на труд и почивка.

Специално внимание е обърнато на организацията, характеристиката на труда и условията на трудовата среда в заведенията за здравно обслужване.