+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Международно сътрудничество : Информационен каталог 2012-2016

Международно сътрудничество : Информационен каталог 2012-2016
Автор(и):
Жанр: Справочници
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786197137873
Медицински университет – Варна Международно сътрудничество : Информационен каталог 2012-2016 / Авт. кол. Тодорка Костадинова и др. - Варна: МУ-Варна, 2016. - 64 с. ; 28 см. Др. авт.: Анета Докова, Сияна Бойновска, Светлана Панайотова, Александра Стефанова, Силвана Добрева
About the Book

Информационният каталог представя основните международни дейности и партньорства на Медицински университет – Варна за периода 2012-2016 година. Той е предназначен за широка читателска аудитория – както за преподаватели, студенти, докторанти, специализанти и служители на Медицински университет – Варна, така и за международни институции и представители на бизнеса, настоящи и бъдещи партньори.

С какво може да Ви бъде полезен Информационният каталог?

  • Да откриете информация за нашите международни партньорства, за програмите, инициативите и събитията, свързани с международната дейност на университета.
  • Да намерите вдъхновение за Вашите идеи и да ги развиете заедно с нас и нашите партньори.
  • Да откриете Медицински университет – Варна като Ваш нов партньор.
  • Да получите информация, съдействие и експертни консултации относно установяване на контакти и сътрудничество с потенциални бъдещи партньори за реализиране на иновативни идеи.