+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Съвременни езикови и комуникативни стратегии за реклама на лекарства

Съвременни езикови и комуникативни стратегии за реклама на лекарства
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2018
ISBN: 9786192211066

Обект на изследването на Силвена Ставрева-Доростолска са рекламните печатни (листовки и брошури) и видео материали за безрецептурни лекарства и хранителни добавки. Монографията е значим научен принос в една непроучена досега от филолозите българисти област от рекламната комуникация.

Как да цитирате:

Ставрева – Доростолска, С. Съвременни езикови и комуникативни стратегии за реклама на лекарства. Варна, МУ-Варна, 2018. 131 с.

Темата за лекарствата, за ползата и вредата от тях, за страничните им ефекти, за цената им винаги е била и ще бъде значима за съвременните хора. Разнообразието от информационни средства, модерните технологии и високата здравна култура през ХХI век позволяват бързо и точно проучване от потребителите на всеки нов медикамент, поради което производителите влагат все повече усилия за налагането на своите продукти на пазара. Основен инструмент за предлагане в публичното пространство на лекарствените продукти на свободна продажба се явява рекламата – в аптеките, в медиите, в социалните мрежи. Мащабността на процеса превръща тази дейност в един от най-динамичните сектори на масовата комуникация, което предопределя актуалността и значимостта на това научно изследване.

 

В своя монографичен труд д-р Ставрева обобщава основните вербални, визуални и допълнителни техники и средства за реализиране на ефикасни стратегии за постигане на комуникативната цел в предлагането на лекарства – убеждаване на различните публики в достойнствата на конкретния продукт с краен резултат успешна продажба. Авторката умело откроява силните и слабите страни на съвременните реклами на лекарства от езикова, психологическа и потребителска гледна точка. Направените изводи за качествата на съвременната лекарствена реклама са ценна препоръка за фармацевтичните компании при създаването и популяризирането на нови продукти в публичното пространство. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение
I глава. Съвременни комуникативни роли и отношения в здравеопазването
II глава. Рекламата на лекарства в теоретичен и практически план
III глава. Художествени изразни средства в комуникативните стратегии на лекарствената реклама
IV глава. Особености на рекламните текстове за лекарствени продукти в комуникативен план
V глава. Стратегии за комуникационно въздействие на телевизионната реклама на лекарства
Заключение
Източници

Details
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Publication Year: 2018
ISBN: 9786192211066