+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Орофациални изяви на някои алергични болести

Орофациални изяви на някои алергични болести
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786192210168
Балчева-Енева, Миглена Илиева Орофациални изяви на някои алергични болести / Миглена Балчева. - Варна : МУ-Варна, 2016. - 152 с. ; 24 см. Рец. Ангелина Янева, Богдан Петрунов.
About the Book

В монографията си авторът споделя своя личен опит, направен въз основа на клинични и параклинични изследвания на българската популация в Североизточна България, район, в който за първи път от десет години насам във Факултета по дентална медицина, МУ-Варна, работи колектив от специалисти по дентална клинична алергология. Специално заслужава да се отбележи доброто представяне на „Синдрома на парещата уста” и заключението от проучванията, че той има полиетиологичен характер и че алергенната сензибилизация и патогалванизмът не са водещи фактори за неговото възникване.

Съдържание на монографичния труд по глави:

  • Алергични болести
  • Алергия към дентални материали и орофациалните ѝ изяви
  • Синдром на парещата уста
  • Медикаментозна алергия и орофациалните ѝ изяви
  • Хранителна алергия и орофациалните ѝ изяви
  • Препоръки към денталния лекар

В монографията са цитирани 252 източника.

 

Д-р Балчева е първият асистент по дентална клинична алергология във ФДМ-Варна. Има придобита специалност по дентална клинична алергология и докторска степен след успешно защитена дисертация (2015) на тема „Орален алергичен синдром като проява на хранителна алергия”.