+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Мелатонин – съвременни представи за древната молекула

Мелатонин – съвременни представи за древната молекула
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786192210212
В литературата на български език до момента липсва изследване с толкова обширен информационен материал относно функционалното значение на епифизната жлеза и нейният хормон мелатонин.
About the Book

Монографичният труд представлява подробно и системно проучване не само върху физиологичните функции на мелатонина в поддържане на хомеостазата и ритъма на основни жизнени функции. Подобаващо място е отделено на противоболковото и противовъзпалителното му действие, добавящо нов щрих към физиологичната характеристика на епифизния хормон. Обобщени са експериментални и клинични данни за ролята на променената мелатонинова секреция за редица патофизиологични процеси. Глава VI е посветена на значението на мелатонина при някои често срещани нарушения и заболявания, голяма част от които са социално значими – нервни (мозъчен инсулт, невродегенеративни заболявания), сърдечно-съдови (хипертонична болест, исхемична болест на сърцето), заболявания на стомашно-чревния тракт.

Изложени и обсъдени са резултати от множество съвременни проучвания, демонстриращи онкостатичния ефект на мелатонина, способността му да подобрява състоянието и преживяемостта на пациенти с ракови заболявания.
Приложната значимост на монографичния труд е ярко откроена в седмата глава, в която се дискутира терапевтичното приложение на мелатонина. Обсъдени са патологични състояния и заболявания в организма, при които екзогенният мелатонин може да има благоприятен ефект – като невро- и кардиопротектор, имуностимулатор, допълващ терапевтичен агент при туморни заболявания и др. Направена е подробна характеристика на наличните форми на екзогенен мелатонин, прилагани заместително при хора с нарушена секреция на ендогенния хормон. Представени са препоръчителните дози според литературните данни, обърнато е внимание на предимствата и евентуалните неблагоприятни ефекти от приложението на мелатонинови препарати.

Съдържание:

  • Исторически бележки
  • Функционална морфология и инервация на епифизата
  • Физиологична роля на епифизата
  • Мелатонин
  • Физиологично действие на мелатонина
  • Мелатонин при различни нарушения
  • Терапевтичен потенциал на мелатонина