+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Кратка история на Медицински колеж – Варна: [70 години по пътя към успеха]

Кратка история на Медицински колеж – Варна: [70 години по пътя към успеха]
Автор(и):
Жанр: Юбилейни издания
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2012
ISBN: 9789549685244
Желева, Тодорка Кратка история на Медицински колеж – Варна : [70 години по пътя към успеха] / Тодорка желева; Ред. Ема Димитрова. - Варна : Издателство на МУ-Варна, 2012. - 112 с. : ил. ; 24 см.
About the Book

Юбилейното издание представлява илюстриран очерк, проследяващ историята на Медицинския колеж във Варна, и тематичен албум със снимки на ръководството, по специалности, студентски живот, спортна дейност, материална база. Очеркът е написан с много летописни елементи: строго следвана хронология; всички основни събития, етапи, специалности, преструктурирания; имена на поколения преподаватели, отличили се студенти, служители и др. Приложеният албум споделя втората половина от обема на книгата.

Авторът Т. Желева е дългогодишен заместник-дирекор на Медицинския колеж и е работила с архивни материали от различно естество.