+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Medical psychology

Medical psychology
Медицинска психология : Учебник за специалисти по здравни грижи / Румяна Георгиева, Георги Попов и др ; Ред. Иванка Бончева . - Варна : Стено, 2013 . - 165 с. ; 24 см. Автори на МУ-Варна: Вероника Иванова, Мариана Арнаудова, Риналдо Шишков, Иван Александров, Петър Маринов, Петър Петров, Калоян Куков, Десислава Русева, Христо Кожухаров, Коралия Тодорова ISBN 978-954-9685-89-3
About the Book

Учебникът, представен от колектив на Медицински университет – Варна, е структуриран в следните раздели:
Психология в медицинската практика
* Психични процеси и състояния. Същност и особености в болничната среда
* Преживяване и поведение. Модели на боледуване
* Комуникация „Болен – медицински персонал“
* Психотерапия. Психологична подкрепа
* Психологически особености на обгрижването. Психологичен подход
Всяка статия от съответния раздел включва и въпроси за самоподготовка и основна литература по въпроса.