+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Медицинска микробиология

Медицинска микробиология
Автори: ,
Жанр: Учебници
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2013
ISBN: 9789549685862
„Медицинска микробиология" се издава на CD. В удобен за четене електронен формат, в рамките на над 500 стр., учебното помагало разглежда трите основни раздела – обща микробиология, специална микробиология и вирусология.  ?
About the Book

Учебникът на Веселин Русев и Калинка Божкова предоставя изчерпателна информация относно базова тема в областта на медицината и здравеопазването. Като самостоятелна дисциплина, медицинската микробиология изучава особеностите на патогенните за човека и някои животни микроорганизми. Тя проучва взаимоотношенията, създадени между причинителите на инфекциозните заболявания и човека, начините за тяхното пренасяне, болестотворното им действие, както и защитните реакции на макроорганизма срещу патогенните микроорганизми. През последните години микробиологията заема основно място като основна клинична и профилактична дисциплина. Това се определя от новия принцип на профилактична насоченост на медицината в страната.