+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Механичен иктер

Механичен иктер
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: СТЕНО, Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786192210069

Монографичният труд "Механичен иктер" на Пламен Чернополски представя актуално и изчерпателно един често срещан проблем, описвайки съвременните методи на хирургично и миниинвазивно лечение при тази патология.

Как да цитирате?

Чернополски, Пл. Механичен иктер. Варна, МУ-Варна; СТЕНО, 2016. 159 с.

 

Механичният иктер остава един от всекидневните проблеми в хирургичната практика и до днес. Във връзка с потребността от детайлното му проучване, доц. Чернополски разработва в монографията си цялостна концепция за клиничен подход и приложение на съвременните диагностични и лечебни методи при тази патология.

 

Последователно са разгледани анатомия и физиология на жлъчната система, класификация на иктера, възникване и развитие на методите за лечение, етиология, патофизиология и клиника на механичния иктер, диагноза, лечение и усложнения. Във всяка глава съответната тема е богато онагледена със снимков материал, таблици и рисунки. На базата на собствени резултати и публикации в българската и световната литература е представен систематичен подход в диагностицирането и лечението на механичния иктер. Подробно са представени както основните клинични точки, насочващи към диагнозата механичен иктер, така и предимствата, недостатъците и усложненията на различните терапевтични методи – хирургични, ендоскопски и комбинирани такива. Така синтезирани, данните са ценен източник на информация в областта на хирургията при този тип патология.

 

Книгата „Механичен иктер“ представлява интерес както за специалисти по хирургия, гастроентерология, рентгенология, така и за всички лекари и студенти, насочени към тази област. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Рецензия от проф. д-р Виолета Димитрова, д.м.н.

Рецензия от проф. д-р Росен Маджов, д.м.н.

I. Увод

II. Анатомия и физиология на билиарната система. Обмяна на билирубина и жлъчните соли

III. Класификация на иктера

IV. Иктерът в хирургичната практика – възникване и развитие на методите за лечение

V. Етиологична структура на механичния иктер

VI. Патофизиология и клиника на механичния иктер

VII. Диагноза на механичния иктер

VIII. Лечение на механичния иктер

IX. Усложнения на механичния иктер

X. Литература

Details
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: СТЕНО, Медицински университет - Варна
Publication Year: 2016
ISBN: 9786192210069