+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Болести и травми на ахилесовото сухожилие

Болести и травми на ахилесовото сухожилие
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786192210298
Бърнeв, Мартин. Травми и болести на ахилесово сухожилие / Мартин Бърнев. - Варна : МУ-Варна, 2016.
About the Book

Травмите на ахилесовото сухожилие са често срещани в съвременната травматология и редица проучвания съобщават за нарастване на тяхната честота. Причините са разнообразни и комплексни, като в литературата се обсъжда влиянието на дегенеративни, генетични и механични фактори.

Травматичните увреди на ахилесовото сухожилие засягат предимно хора в активна възраст между 30-49 г., но могат да бъдат засегнати и хора в напреднала възраст. Несистемното практикуване на различни видове спорт и екстремните натоварвания в свободното време днес са едни от водещите причини за травматичните увреди на ахилесовото сухожилие. По-голям риск от травми на сухожилието има при мъжете, отколкото при жените, като съотношението мъже / жени варира между 2:1 и 18:1.

Съвременните методи за лечение при травматична увреда на ахилесовото сухожилие включват оперативни и неоперативни процедури. Липсата на универсален терапевтичен подход е причина за все още неразрешения спор „за” и „против” оперативното лечение.