+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Маркетинг в здравеопазването

Маркетинг в здравеопазването
Автори: ,
Жанр: Учебници
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 97861971378042
Костадинова, Тодорка и др. Маркетинг в здравеопазването / Тодорка Костадинова, Мария Рохова. - Варна : Медицински университет - Варна, 2016. - 160 с. ; 21 см.
About the Book

Учебникът е предназначен за студентите, изучаващи специалностите „Здравен мениджмънт“, „Обществено здравеопазване“, „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“ и други, свързани със здравеопазването. Той може да бъде полезен и за други читатели – ръководители на различни нива, специалисти и експерти, работещи в здравеопазването, и всички, които се интересуват от новите тенденции в управлението на лечебните заведения.

Целта на учебника е да формира базови знания за маркетинговите дейности, тяхното приложение и управление в областта на здравеопазването. Материалът е структуриран в шест глави – в първа глава се разглеждат общите принципи на маркетинга и спецификите му в здравеопазването; глава втора е свързана с маркетинговата макрообкръжаваща среда, факторите и силите, които влияят върху пазарите в здравеопазването; в глава трета се обсъждат основните участници („играчи“) на пазара на здравни услуги и особеностите на потребителското поведение; глава четвърта е посветена на сегментирането на пазара, избора на целеви сегменти и позиционирането; в пета глава е разгледан маркетинговият микс и различните тактики, свързани с продукта, цената, дистрибуцията и промоцията на здравни услуги; шеста глава представя основните аспекти при изграждане на маркетинговата информационна система и провеждане на маркетингови проучвания. Всички те подпомагат студентите и читателите да формират съвременно отношение към здравните пазари и потребителите на здравни услуги, както и да овладеят някои основни маркетингови инструменти. Основните акценти са поставени върху особеностите на здравния маркетинг и са обвързани със съвременните международни тенденции в тази област. След всяка главаса включени въпроси, задачи и казуси, както и интерактивни методи на обучение с участието на студентите в дискусии и ролеви игри.