+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Мъжкото безплодие и асистиранитe репродуктивни технологии

Мъжкото безплодие и асистиранитe репродуктивни технологии
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017
ISBN: 9786192211080

Монографичният труд на д-р Кремен Цветков разглежда актуален проблем с важно медико-социално значение, особено на фона на неблагоприятните демографски показатели в развитите страни и България.

Как да цитирате:

Цветков, Кр. Мъжкото безплодие и асистиранитe репродуктивни технологии. Варна, МУ-Варна, 2017. 154с.

В съвременната медицина безплодието е един от актуалните проблеми, засягащ около 10-15% от двойките в репродуктивна възраст, като в около 50% от случаите се касае за мъжки инфертилитет. За нашата страна първото мащабно проучване на безплодието е проведено в периода от 1980 до 1982 г. и е установен 7.55% стерилитет. В много случаи асистираните репродуктивни технологии (АРТ) допринасят за успешното решаване на проблемите на мъжкия и женския инфертилитет.

 

През годините различни специалисти по АРТ са разглеждали и обсъждали стерилитета от гледна точна на женския фактор – диагнозата, лечението и усложненията след АРТ. В своя монографичен труд д-р Цветков е разгледал проблема на инфертилните двойки от страна на мъжкия фактор.

 

Авторът структурира монографичния си труд в два раздела. В първия систематично описва развитието, структурата и функциите на мъжката гонада – ембриологични, морфологични, ендокринни и генетични аспекти. Вторият раздел на труда засяга мъжкия стерилитет и асистираните репродуктивни технологии. Д-р Цветков акцентира върху методите за обработка на спермата, методите за получаване на сперматозоиди при мъже с обтурационна и необтурационна азооспермия /PESA, MESA, TESA, TESE, Micro-TESE/ и усложненията от хирургичните методи за получаване на сперматозоиди от епидидим и тестиса. Специално внимание се обръща на резултатите от извършени ин витро процедури със сперматозоиди, получени от епидидима и тестиса или от еякулат при тежки форми на олигоастенотератозооспермия.

 

В монографията е направен опит и за изясняване на възможностите на новите диагностични методи за доказване на част от причините за така нареченото „идиопатично“ мъжко безплодие.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Използвани съкращения
РЕЦЕНЗИЯ, проф. д-р Емил Ковачев, д.м.н.
РЕЦЕНЗИЯ, проф. д-р Иван Козовски, д.м.
ВЪВЕДЕНИЕ
Раздел А. МЪЖКОТО БЕЗПЛОДИЕ
Глава 1. Мъжката гонада – развитие, структура, функции
1.1. Сертолиевите клетки и тестикуларната диференциация
1.2. Сперматогенеза
1.3. Хемотестикуларна бариера (ХТБ)
1.4. Ендокринна функция на тестисите
1.4.1. Андрогени
1.4.2. Стероидогенеза в Лайдиговите клетки
1.4.3. Механизъм на действие на андрогените
1.4.4. Регулация на тестикуларните функции
Глава 2. Класификации на хипоорхидизма
Глава 3. Етиология и патогенеза на заболяванията водещи до инфертилитет при мъжа
Глава 4. Методика и организация на диагностичния процес при оценка функцията на мъжката гонада
4.1. Анамнеза
4.2. Общо състояние и гонаден статус
4.3. Семенологично изследване
4.4. Образни изследвания
4.4.1. Ехография на тестисите
4.4.2. Трансректална ултрасонография (TRUS)
4.5. Хормонални изследвания
4.6. Генетични изследвания
4.7. Биопсия на тестисите
4.7.1. Класификация на хистологичните находки

Раздел Б. МЪЖКИЯТ ФАКТОР И АСИСТИРАНИТЕ РЕПРОДУКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ
Глава 1. Историческо развитие на асистираните репродуктивни технологии (АРТ)
Глава 2. Прилагане на АРТ при инфертилни двойки, които не се нуждаят от „ин витро“ процедури
Глава 3. Методи за обработка на спермата
Глава 4. Методи за получаване на сперматозоиди при мъже с обтурационна или необтурационна азооспермия
4.1. PESA (Percutaneous Epididimal Sperm Aspiration)
4.2. MESA (Micro-Epididymal Sperm Aspiration)
4.3. ТЕSА (Тesticular Sperm Aspiration) и NAB (Nedle Aspiration Biopsy)
4.4.TESE (Testicular Sperm Extraction)
4.5. Micro-TESE
4.6. Усложнения от хирургическите методи за получаване на сперматозоиди от епидидим и тестис
Глава 5. Резултати от „ин витро“ процедурите, извършени със сперматозоиди, получени от епидидима и тестиса или от еякулат при тежките форми на олигоастенотератозооспермия
Глава 6. „Ин витро“ фертилизацията и мъжкото безплодие – настоящи възможности и бъдещо развитие
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Details
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Publication Year: 2017
ISBN: 9786192211080