+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Medicinal Plants Fighting Diabetes – Scientific Proof of Some Bulgarian Traditional Natural Remedies

Medicinal Plants Fighting Diabetes – Scientific Proof of Some Bulgarian Traditional Natural Remedies
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 9786197137620
Нашар, Милка Лечебните растения в борбата с диабета – научни основи на българската традиция / Милка Нашар . - Варна : [МУ-Варна], 2015 . - 123 с. : с ил. ; 23 см. Рец. Диана Иванова, Йоана Киселова-Кънева. 350 тир.
About the Book

Монографичният труд е посветен на въпрос, вълнуващ широк кръг читатели – превенция и лечение на метаболитни заболявания, в частност диабет, чрез прилагане традициите на българската народна медицина и храненето.
Книгата може да се разглежда като съставена от три основни раздела. В първия авторът разглежда накратко нормалните биохимични и физиологични механизми на инсулиновата секреция и инсулиновия сигнален път, както и ефектите на хормона върху въглехидратния и липидния метаболизъм. Вторият раздел е посветен на полифенолите като основна група активни компоненти в лечебните растения. Последният раздел представлява задълбочен обзор на наличните научни данни в подкрепа на противодиабетния потенциал на 42 лечебни и ядивни растения на българската флора.
Монографията е онагледена с 19 фигури и 3 таблици, а обзорът и критичните бележки са подкрепени с 284 литературни източника.