+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Справочник за прием на студенти за учебната 2015-2016 година

Справочник за прием на студенти за учебната 2015-2016 година
Автор(и):
Жанр: Справочници
Таг: За кандидат-студенти
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 23678542
(English) Кандидатите за всички специалности, изучавани в МУ-Варна, могат да намерят пълна и актуална информация и документация за приема през 2015 г. в този справочник.
About the Book

Кандидатите за всички специалности, изучавани в МУ-Варна, могат да намерят пълна и актуална информация и документация за приема през 2015 г. (книжарници) СПРАВОЧНИК ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА СЪДЪРЖАНИЕ 1. Информация за специалностите в Медицински университет – Варна 2. Информация за специалностите в Медицински колеж – Варна 3. Специалности във Филиал Сливен 4. Правилник за прием на студенти в Медицински университет – Варна 5. Общи положения 6. Условия за кандидатстване 7. Документи за кандидатстване 8. Състезателни изпити 9. Оценка на конкурсните работи 10. Образуване на бала и класиране 11. Обявяване на резултатите и записване на новоприети студенти 12. Допълнителни разпоредби 13.  Заключителни разпоредби 14. Приложение № 1 – Изпитни дати по биология и химия за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ в различните ВУЗ 15. Приложение № 2 – Заболявания, при които не е подходящо кандидатстване в Медицински университет – Варна 16. Приложение № 3 – Срокове за подаване на документи за кандидатстване 17. Приложение № 4 – Конспект за кандидатстудентски изпит по биология в Медицински университет – Варна за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ 18. Приложение № 5 – ПРОГРАМА за подготовка за кандидатстудентски изпит по химия в Медицински университет – Варна за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ 19.    КОНСПЕКТ от теоретични въпроси за кандидатстудентски изпит по химия в Медицински университет – Варна за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” 20.    Изисквания към разработването на теоретичния въпрос и решенията на задачите от кандидатстудентския изпит по химия, проведен в МУ-Варна през юли 2014 г. 21. Приложение № 6 – Конспект за кандидатстудентски изпит тест по биология за специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Медицински лаборант”, „Помощник-фармацевт”, „Рентгенов лаборант”, „Инспектор по обществено здраве”, „Рехабилитатор” и „Медицински козметик“ 22. Приложение № 7 – Конкурсен изпит по моделиране за специалността „Зъботехник“ 23. Приложение № 8 – Програма за подготовка за конкурсен изпит по социална медицина и здравен мениджмънт за специалността     „Управление на здравните грижи” – „бакалавър”, към Медицински университет – Варна 24. Приложение № 9 – Указания за попълване на теста А. За изпита по биология за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ Б. а изпита по биология за специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Медицински лаборант”, „Помощник-фармацевт”, „Инспектор по обществено здраве”, „Рехабилитатор” и „Рентгенов лаборант” В. За изпита по социална медицина и здравен мениджмънт за специалност „Управление на здравните грижи“ (ОКС „бакалавър”) 25. Приложение № 10 – Разпределение на приема по квоти по специалности в Медицински университет – Варна 26. Образец № 1 – Декларация 27. Образец № 2 – Молба 28. Контакти