+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Колоректални преканцерози – новости в диагностиката, профилактиката и лечението

Колоректални преканцерози – новости в диагностиката, профилактиката и лечението
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017
ISBN: 9786192210625

Монографичният труд се състои от 7 глави (120 страници), в които са разгледани разнообразни проблеми като социална епидемиология на колоректалния рак (КРР), заболяемост и болестност, прогноза и смъртност при болните с КРР, както и профилактиката и лечението на колоректалните прекарцинози.

Как да цитирате:

Киров, К. Колоректални преканцерози – новости в диагностиката, профилактиката и лечението. Варна, МУ-Варна, 2017. 165 с.

В книгата на д-р Кирил Киров тези проблеми са анализирани на базата на задълбочения им обзор в световен мащаб за периода 2000 – 2016 г. вкл. Цитирани са съвременни авторитетни проучвания в Европа, Северна и Южна Америка, обхванали от десетки до стотици хиляди пациенти. Авторът обсъжда скрининговите програми и тестове върху големи групи от клинично здраво население, като анализира отделните фактори, влияещи върху крайния резултат. Този труд също така разглежда и анализира генетично обусловения риск от КРР, като описва проучвания в Китай, Япония, Германия и други страни.

Личният опит и дълготрайната хирургична практика на автора са от особено значение при написването на монографията, което я прави четиво с висока практична значимост. Помесетената информация е пълна и добре систематизирана, а фактите – преценени с особена вещина. Монографията е пълно учебно и научно помагало за студенти-медици, семейни лекари и лекари в общата и профилирана медицинска дейност.

 

Съкратено съдържание:

Глава 1. Социална епидемиология на колоректалния рак

Глава 2. Генетично обусловен риск за колоректален рак

Глава 3. Възпалителни заболявания на дебелото черво и колоректален рак

Глава 4. Наследствени заболявания и колоректален рак

Глава 5. Хиперпластична полипоза

Глава 6. Синдром на назъбена полипоза

Глава 7. Качество на живот при болните с колоректални преканцерози

Заключение

Литература

 

Настоящото издание е първо и е под редакцията на Димитър Томов. То може да бъде закупено от електронния магазин на Медицински университет – Варна.

Details
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Publication Year: 2017
ISBN: 9786192210625