+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Клинична фармакология

Клинична фармакология
Желязкова-Савова, Мария и др. Клинична фармакология : Учебник за студенти по медицина / Мария Желязкова-Савова, Стефка Вълчева-Кузманова, Емил Милев. - Варна : Медицински университет - Варна, 2015. УДК 615(075.8)
About the Book

Учебникът по клинична фармакология има за цел да запознае студентите с принципите на рационален подбор на подходящото лекарство при конкретния болен с оглед оптимално лечение с максимален терапевтичен резултат и минимални рискове и цена за болния и обществото. Стремежът е студентите да усвоят тези принципи и да ги направят свой подход при индивидуализираната си терапевтична работа с пациентите.

В учебника са включени клиникофармакологичните подходи в лечението на следните основни социално значими болести: артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, тромбоемболия, хронична сърдечна недостатъчност, захарен диабет, бронхиална астма, язвена болест, терапия на болка, на глюкокортикостероиди, остеопороза, бактериални инфекции, пневмонии, уроинфекции.

Обособени в отделни глави, темите са структурирани така, че да дефинират проблема, да се покажат целите на лечение и най-вече да бъде очертано фармакологичното лечение: медикаменти, групи лекарства, препарати, дози, таблици с показания и противопоказания, причинители, рискове, стойности, количества и др. Всяка тема завършва с посочване на библиографски източници, както и със задължителни задачи с клинични случаи – за подготовка.