+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Клинична аудиология

Клинична аудиология
Автори: ,
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 97895444983139786197137644
В монографията на Пламен Недев и Марио Милков „Клинична аудиология“ двамата автори са отделили заслужено внимание на проблемите за изследване на слуха, както в ранна детска възраст, така и при възрастни.
About the Book

В ръководството е разгледана накратко анатомията и физиологията на слуховия анализатор. Задълбочено са обяснени и онагледени първите стъпки при изследване на пациента. Ясно са изложени методите за изследване в аудиологията в съвременната медицина. Отделено е внимание и на скрининга при новородени и на съвременните концепции за слухопротезиране.

Монографията е представена по всички правила на научната стилистика – споделя в предговора първият рецензент – и е онагледена с множество фигури и схеми, което прави текста разбираем и лесен за възприемане. Литературната справка включва 44 съвременни автори, които са капацитети в областта на аудиологията.

Кратко съдържание:

 1. Анатомия на слуховия орган
 2. Заболявания на ухото
 3. Акустични основи на аудиологията
 4. Изследване с камертон и изследване в свободно поле
 5. Тонално прагова аудиометрия
 6. Недочуване и заглушаване
 7. Тестове за изравняване на силата на звука
 8. Загушаване (маскировка), слухова умора, шумове в ушите
 9. Говорна аудиометрия
 10. Агравация и симулация
 11. Тъпанчева мембрана – Измерване на импеданса
 12. Отоакустични емисии
 13. Акустично евокирани потенциали (ERA)
 14. Детска аудиометрия
 15. Слухови апарати

Книгата е полезно настолно помагало както за студенти по медицина и за общопрактикуващи лекари, аудиолози, отоневролози и специалисти по оториноларингология.