+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Биофармацевтични и фармакокинетични аспекти при използване на неинвазивни пътища за въвеждане на лекарствени вещества с пептидна структура

Биофармацевтични и фармакокинетични аспекти при използване на неинвазивни пътища за въвеждане на лекарствени вещества с пептидна структура
Автор(и):
Genres: Монографии, Ръководства
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 9786197137439
Георгиев, Калоян Добринов Биофармацевтични и фармакокинетични аспекти при използване на неинвазивни пътища за въвеждане на лекарствени вещества с пептидна структура / Калоян Георгиев; Рец. Тамара Пайпанова, Мариета Георгиева. - Варна : Медицински университет - Варна, 2015. 148 с. : с ил. ; 24 см.
About the Book

“В представената монография д-р Калоян Георгиев, д.ф., разглежда доста изчерпателно, през призмата на фармацевт и фармаколог, основните неинвазивни пътища за приложение на лекарствени вещества с основен акцент върху макромолекулните съединения, към които се причисляват протеините и пептидите. Авторът разглежда много детайлно физиологичните особености на организма, бариерите, които трябва да преодолеят лекарствените молекули, за да достигнат до системното кръвообращение, и възможностите за улесняване на тези процеси чрез използване на химични модификации, специфични ексципиенти или лекарствени форми и устройства“ – пишат рецензентите на книгата. И още: „ще бъде полезна на първо място за студенти по специалност фармация, които изучават предмета „Биофармация и фармакокинетика“, но също така и за всички медицински специалисти, проявяващи интерес към най-новите тенденции в създаването на неинвазивни лекарствени форми, включващи най-конвенционалния път на приложение – пероралния.“

Книгата е съставена от седем илюстровани глави относно приложението на пептиди и протеини:

  • биофармацевтични и фармакокинетични особености на пептиди и протеини
  • интраорален път на приложение
  • назален път на приложение
  • пулмонарен път на приложение
  • перорален път на приложение
  • трансдермален път на приложение
  • интраокулярен и интравагинален път на приложение.