+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Конвенционални и цифрови отпечатъчни методи в неснемаемото протезиране

Конвенционални и цифрови отпечатъчни методи в неснемаемото протезиране
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786192210106

Монографията "Конвенционални и цифрови отпечатъчни методи в неснемаемото протезиране" на Светлана Ангелова е едно актуално и полезно помагало, насочено към студентите по зъботехника и практикуващите медицински специалисти.

Как да цитирате?

Ангелова, Св. Конвенционални и цифрови отпечатъчни методи в неснемаемото протезиране. Варна, МУ-Варна, 2016. 124 с.

 

Познаването на възможностите и особеностите на видовете отпечатъчни методи и материали в неподвижното протезиране е от съществено значение за всички, ангажирани в зъбопротезната конструкция. В този смисъл монографичният труд на Светлана Ангелова е посветен на изключително значима и актуална тема.

 

В „Конвенционални и цифрови отпечатъчни методи в неснемаемото протезиране“ е направен подробен литературен обзор на актуалните материали и технологии за създаване на аналогови и цифрови работни модели. Отделено е внимание на интраоралните и екстраоралните скенери, като са посочени предимствата и недостатъците им. Направен е опит за класификация на методите за пресъздаване на протезното поле при изработване на неснемаеми конструкции, като е посочена тенденцията в съвременната зъботехника по отношение на отпечатъчните методи и материали. Монографичният труд е онагледен с достатъчен брой графични изображения.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Рецензия доц. д-р Методи Абаджиев, д.м.н.

Рецензия доц. д-р Стоян Кацаров, д.м.

Предговор

Въведение

Конвенционални отпечатъчни материали и методи

Исторически преглед

Видове конвенционални отпечатъчни материали

Нееластични отпечатъчни материали

Еластични отпечатъчни материали

Хидроколоиди

Обратими

Необратими

Еластомери

Полисулфидни гуми

Силикони

Полиетери

Обработка на конвенционалните отпечатъчни материали

Отпечатъчни лъжици и адхезиви

Отпечатъчни методи

Сравнителна характеристика на съвременните отпечатъчни методи

Недостатъци на конвенционалните отпечатъчни методи

Изработване на модели по конвенционални отпечатъци

Обемна деформация на материалите за изработване на модели

Материали за изработване на конвенционални работни модели

Гипсове

Галванизирани модели

Епоксидни смоли

Силикони

Дигитални отпечатъчни методи

DICOM-формат

STL-файл

Сравнителен обзор на интраоралните сканиращи триизмерни цифрови системи в протетичната дентална медицина

Интраорални скенери

Предимства на интраоралните скенери

Недостатъци на интраоралните скенери

Лабораторни скенери и принтери

CAD/CAM системи

Процес на три-, четири-, пет- оси на фрезоване

Дентален софтуер за CAD/CAM системи

Материали за работа с CAD/CAM системи

Работни модели от конвенционални материали, създадени с помощта на компютърни технологии

Гипсови работни модели за сканиране

Класификация на методите за пресъздаване на протезното поле при изработване на неснемаеми зъбопротезни конструкции

Виртуален артикулатор

Предимства на виртуалния артикулатор

Заключение

Библиография

Details
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Publication Year: 2016
ISBN: 9786192210106