+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Хигиена и медицинска екология: учебник за студенти по дентална медицина и фармация

Хигиена и медицинска екология: учебник за студенти по дентална медицина и фармация
Автор(и):
Жанр: Учебници
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2012
ISBN: 9789549685732
Юстиниянова, Бисера Хигиена и медицинска екология : Учебник за студенти по дентална медицина и фармация / Бисера Юстиниянова . - Варна : Медицински университет - Варна, 2012 . - 305 с. ; 24 см. УДК 613 + 574:61(075.8)
About the Book

Учебникът е профилиран за студентите по дентална медицина и фармация, като съдържанието цели получаване на обща и специализирана медицинска компетентност на бъдещите лекари и е съобразено с европейските стратегии в областта на общественото здраве и превантивната медицина. Включени са следните раздели: основи на здравната профилактика и хигиенната наука; околна среда и здраве; лечебни заведения (видове, здравни норми, изисквания към аптеки, дрогерии, условия на труд); трудова медицина; хранене и здраве (вкл. здравословен начин на живот); хигиена на детската и юношеската възраст. Учебните статии са оформени с точки, рубрики, подчертавания, таблици и фигура така, че да подпомогнат максимално процеса на учене.