+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Сърдечна недостатъчност: преживяемост и прогноза

Сърдечна недостатъчност: преживяемост и прогноза
Каназирев, Бранимир и др. Сърдечна недостатъчност : Преживяемост и прогноза / Бранимир Каназирев, Жанета Георгиева, Катерина Витлиянова . - Варна : МУ-Варна, 2012 . - 156 с. ; 24 см. УДК 616.12-008.315
About the Book

Монографията се занимава с проблема за хроничната сърдечна недостатъчност – характеристика, прогноза, биомаркери, прогностични фактори (предсърдно мъждене, продължителност на QRS комплекс, сърдечна честота, артериално налягане, индекс на сегментна кинетика), корелации с исхемична болест, коронарна болест, внезапна сърдечна смърт и др. Книгата е богато реферирана – библиографията съставя една трета от обема й, като цитираните източници са 757. За удобство книгописът следва всяка една тематична глава.