+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Лечение на хепатит С в стадий на напреднало чернодробно заболяване : Обзор и собствени данни

Лечение на хепатит С в стадий на напреднало чернодробно заболяване : Обзор и собствени данни
Автор(и):
Genres: Монографии, Ръководства
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 9786197137392
Иванова, Ирина Лечение на хепатит С в стадий на напреднало чернодробно заболяване : Обзор и собствени данни / Ирина Иванова. - Варна : Медицински университет - Варна, 2015. 172 с. ; 16 см.
About the Book

В посвещението си към книгата авторката пише: „Настоящото ръководство е обобщение на научните доказателства и клиничния опит, послужили ни като основа за вземане на решения при пациентите с хепатит С, който очакваме да очертае в близкото ни настояще-бъдеще поведението при най-трудната група – HCV-свързаната цироза. Преход към нашите условия дава съчетаването с данните на Клиниката по гастроентерология към Университетска болница „Св. Марина“, Варна.“

Рецензентите на хабилитационния труд – проф. д-р Искрен Коцев и доц. д-р Мария Василева Кателиева-Атанасова – допълват, че става дума за първата монография у нас в тази сфера на съвременната хепатология, с въвеждащ раздел за оценка на стадия на хроничните чернодробни заболявания, написан критично и с необходимата компетентност, с добре илюстрирани в 24 фигури и обобщени в 55 таблици данни, базирани на 375 публикации в областта на инфекцията с НСV, предизвиканата от нея хронична чернодробна болест, стадирането ù и възможностите за лечение.

Съдържанието на монографията се характеризира с актуалност и задълбоченост, а литературните данни са от последните няколко години и отразяват по-голямата част от съвременните постижения на диагностиката и лечението в тази област.

Монографията е предназначена както за лекарите гастроентеролози, хепатолози, но също и за общопрактикуващите лекари – като ориентир за избор на стратегия в условияута на непрекъснато обновяваща се и разнообразна терапия на хроничен хепатит С.

С надеждата да бъда полезна на широк любознателен кръг Ви предлагам да прегледате тази книга“, завършва посвещението си авторката.

 

Какво ни казва въведението на монографията?

Акцентите, които поставя, са с оглед на това, че лечението на хроничната хепатит С-вирусна (HCV) инфекция е най-ефективно и безопасно в началните стадии на болестта. Ала поради липса на активен скрининг, често е диагностицирането в напреднал стадий. С бързоразвиващата се етиологична терапия срещу HCV, както и с въвеждането в клиничната практика на пероралните, интерфериращи с вирусния цикъл и блокиращи репликацията на HCV медикаменти, оптимизмът по отношение на възможностите за повлияване и ерадикация на HCV нараства.

Цел пред специалистите е посредством антивирусната терапия да се постигне намаляване на болните с хепатит С като източник за ново заразяване при условия на липсваща профилактична ваксинация. Съвременната терапия обещава излекуване до 100%, но при много висока себестойност и така се поставя нов въпрос – за достъпността ú.

Тук основен е въпросът: предвидим ли е отговорът на интерферон и рибавирин и може ли да се определят пациенти, които биха се излекували при по-достъпна цена с т.нар.“двойна“ стандартна терапия?

В тази връзка в клиничната практика се обособяват нови задачи и здравни каузи:

  • максимално акуратно и по възможност неинвазивно стадиране (и рестадиране) за подбор на пациентите с най-висок приоритет за скорошно и скъпо етиологично лечение;
  • избор на най-ефикасна и безопасна схема в стадиите на напреднала болест и чернодробни функционални нарушения;
  • необходимост от лечение на пациенти с коморбидитет и прием на други медикаменти с потенциални лекарствени взаимодействия;
  • етиологична терапия при декомпенсирана цироза.

 

Ключови думи: хронична хепатит С-вирусна (HCV) инфекция,антивирусна терапия, интерферон, рибавирин, цироза, чернодробна трансплантация, етиологична терапия, съвременна хепатология