+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Практически упражнения по физиология. Ръководство за студенти по медицина и дентална медицина

Практически упражнения по физиология. Ръководство за студенти по медицина и дентална медицина
Автори: ,
Жанр: Ръководства
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017
ISBN: 9786192210847

Ръководството е предназначено за студенти по медицина и дентална медицина и представя много класически експерименти, както и редица физиологично обосновани диагностични методи, с напътствия как се ползва съответното оборудване и как се интерпретират резултатите.

Как да цитирате:

Практически упражнения по физиология. Ръководство за студенти по медицина и дентална медицина. Варна, МУ-Варна, 2017. 268 с.

То е подготвено в съавторство с клинични специалисти, което гарантира интегритета на обучението по медицина и приемствеността между неговите етапи. Представя редица високотехнологични изследвания, интернет препратки и компютърни симулации. На преминалите през съответните единици на теоретичното и практическото обучение по физиология ръководството поставя за обсъждане интересни въпроси и клинични задачи за проверка и затвърждаване на знанията. Много фигури образно допълват изгражданите с текстове представи.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Въведение във физиологията. Зл. Стоянов
 2. Обща физиология на възбудимите тъкани. Зл. Стоянов
 3. Обща физиология на нервната система. Рефлекси. Зл. Стоянов
 4. Вегетативна (автономна) нервна система. Л. Дечева.
 5. Физиология на мускулите. И. Пашалиева
 6. Колоквиум №1: Възбудими тъкани. Нервна система. ВНС. Мускули.
 7. Сърдечно-съдова система. Основни физиологични свойства на сърцето. Физиологични особености на възбудно-проводната система и на работния миокард. И. Пашалиева
 8. Електрокардиография. М. Стефанова
 9. Сърдечен цикъл. Сърдечни тонове. Артериален пулс. Основни хемодинамични закономерности. И. Пашалиева
 10. Регулация на сърдечната дейност. Л. Дечева
 11. Артериално кръвно налягане – определящи фактори, измерване и стойности, регулация. Микроциркулация. Л. Дечева, И. Пашалиева
 12. Колоквиум №2: Сърдечно-съдова система.
 13. Промени в сърдечно-съдовата система при физическо натоварване. Е. Станчева
 14. Храносмилателна система. Физиологични основи на храненето. Л. Дечева, Д. Ганчева
 15. Обмяна на веществата и енергията. Основна обмяна. Нормена телесна маса. М. Стефанова
 16. Физиология на отделителната система. Клирънсови методи за изследване на бъбречните функции. Л. Дечева
 17. Водно-електролитно и алкално-киселинно равновесие на организма. М. Стефанова, А. Хачмериян
 18. Колоквиум №3: Храносмилателна система. Обмяна на веществата и енергията. Отделителна система. Водно-eлектролитно и алкално-киселинно равновесие.
 19. Кръв. Еритроцити. Левкоцити. Е. Станчева
 20. Кръвна плазма. Скорост на утаяване на еритроцитите. Кръвни групи. И. Пашалиева
 21. Тромбоцити. Хемостаза. Е. Станчева
 22. Физиология на белодробното дишане. Е. Станчева
 23. Газова обмяна. Регулация на дишането. Е. Станчева
 24. Физиология на ендокринната система. П. Николова, я. Бочева, п. Бочев
 25. Колоквиум №4: Кръв. Дихателна система. Ендокринна система.
 26. Сетивни функции на нервната система. Соматосетивна система. Вкусова и обонятелна сетивни системи. П. Николова
 27. Сетивни функции на нервната система. Слухова и вестибуларна сетивни системи. П. Николова
 28. Сетивни функции на нервната система. Зрителна сетивна система. П. Николова, Я. Манолова
 29. Биоелектрична активност на мозъка. Интегративни и когнитивни функции на нервната система. Зл. Стоянов, П. Димитров

 

Details