+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Гликемичен контрол при критично болни

Гликемичен контрол при критично болни
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017
ISBN: 9786192210625

Монографията на Мила Бояджиева „Гликемичен контрол при критично болни“, рецензирана от проф. д-р Кирил Христозов и доц. д-р Атанас Ангелов разглежда обстойно голям брой актуални публикувани данни относно управлението на гликемичния контрол при пациенти с критични заболявания като остър коронарен синдром, мозъчно-съдови инциденти, след оперативна интервенция, сепсис и др. Отбелязани са и трудностите при дефинирането и оценката на разпространение на стресовата хипергликемия сред критично болни пациенти, както и особеното ú значение при тези без предходно известен захарен диабет.

Как да цитирате:

Бояджиева, М. Гликемичен контрол при критично болни. Варна, МУ-Варна, 2017. 139 с.

Засегнати са въпроси, свързани с лечението на критично болни пациенти в отделенията за интензивно лечение. С това настоящата монография запълва празно място в българската медицинска литература. Цитирани са 378 литературни източници. Монографията е с висока теоретична и практическа стойност, тъй като е първата българска книга по темата. Тя е адресирана към широк кръг специалисти и би била полезна в ежедневната им практика при критично болните пациенти. Подходяща е за ендокринолози, кардиолози, интернисти, невролози и специалистите по анестезиология и интензивно лечение.

 

Съдържание:

ВЪВЕДЕНИЕ

СТРЕСОВА ХИПЕРГЛИКЕМИЯ – ДЕФИНИЦИЯ ХИПЕРГЛИКЕМИЯ ПРИ ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ – РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

 • Предходно неразпознат диабет и стресова хипергликемия
 • Известен захарен диабет и стресова хипергликемия

РОЛЯ НА ПЛАЗМЕНАТА ГЛЮКОЗА НА ГЛАДНО, ОГТТ И HBA1C ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГЛИКЕМИЧНИЯ СТАТУС ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СТРЕСОВА ХИПЕРГЛИКЕМИЯ

СТРЕСОВА ХИПЕРГЛИКЕМИЯ ПРИ ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ – ПАТОГЕНЕЗА

МЕХАНИЗМИ НА ВРЕДНОТО ВЛИЯНИЕ НА СТРЕСОВАТА ХИПЕРГЛИКЕМИЯ

СТРЕСОВА ХИПЕРГЛИКЕМИЯ И ПРОГНОЗА – ПАТОФИЗИОЛОГИЧНИ МЕХАНИЗМИ

ХИПОГЛИКЕМИИ ПРИ КРИТИЧНО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ

 • Въведение
 • Определение
 • Клинично значение
 • Хипогликемии – причинен фактор или маркер за повишена смъртност при критично болни пациенти?
 • Хипогликемия – препоръки за пациентите в интензивните отделения – обобщение
 • Обобщение

ГЛИКЕМИЧНА ВАРИАБИЛНОСТ

ЦЕЛИ ЗА КРЪВНА ГЛЮКОЗА

 • Глюкозни таргети – коментари
 • Контрол на хипергликемията при критично болни пациенти – клинично значение (разнопосочни данни от клиничните проучвания)
 • Гликемични цели – интерпретиране на данните
 • Гликемични цели при пациенти със захарен диабет – коментари
 • Пациенти в критично състояние – цели за кръвна глюкоза
 • Некритично болни – цели за кръвна глюкоза

ЛЕЧЕНИЕ

 • Общи положения
 • Препоръки
 • Инсулиново лечение в болнични условия
 • Промяна на вътреболничните инсулинови режими
 • Преминаване от вътреболничен към извънболничен инсулинов режим

АЛГОРИТМИ И ПРОТОКОЛИ ЗА КОНТРОЛ НА КРЪВНА ГЛЮКОЗА

СТАТИЧНИ И ДИНАМИЧНИ АЛГОРИТМИ ЗА ГЛЮКОЗЕН КОНТРОЛ

ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ / ВЪГЛЕХИДРАТНО СЪДЪРЖАНИЕ – СТРАТЕГИЯ

ГЛЮКОЗНО МОНИТОРИРАНЕ – ПРЕПОРЪКИ

ГЛИКЕМИЧЕН КОНТРОЛ СРЕД РАЗЛИЧНИ ПОПУЛАЦИИ ПАЦИЕНТИ В ИНТЕНЗИВНИ ОТДЕЛЕНИЯ

 • Пациенти в хирургични интензивни отделения
 • Пациенти с неврологични критични заболявания
 • Пациенти с остър коронарен синдром
 • Пациенти със сепсис
 • Бременни жени

СПЕЦИАЛНИ СИТУАЦИИ ПРИ ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ

 • Вариращ хранителен прием през устата
 • Приложение на кортикостероидни препарати
 • Ентерално хранене и тотално парентерално хранене
 • Пациенти на лечение с инсулинова помпа

ВЪЗМОЖНИ НОВИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ОПЦИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ЕЖЕДНЕВНАТА ПРАКТИКА

 

Details
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Publication Year: 2017
ISBN: 9786192210625